Loading...
You are here:  Home  >  Quy định

Quy định

Điều khoản và điều kiện chung

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện để sử dụng dịch vụ của The Pacific Chronicle. Đối với các câu hỏi về các mục cụ thể bằng tiếng Việt, bạn đọc có thể liên lạc với chúng tôi qua thepach.info@gmail.com.

§ 1 Đối tượng tham gia

1.1 Ban điều hành, cộng tác viên, thành viên và khách viếng thăm được gọi tắt sau đây là “người tham gia” kênh thông tin The Pacific Chronicle. Sự chấp thuận các điều khoản và điều kiện chung được xác nhận khi người tham gia gửi bài viết, bài dịch, hoặc đăng ký qua chức năng Đăng ký.

1.2 Việc tham gia The Pacific Chronicle tuân thủ các điều khoản và điều kiện. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho những ai gửi bài hoặc đăng ký thành viên, bất kể người sử dụng dịch vụ là đối tượng cư trú trong nước hoặc ở nước ngoài.

1.3 Đăng ký trở thành thành viên Thepach là miễn phí, không ràng buộc. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên.

1.4 Sự hợp tác giữa Thepach và người tham gia là vô thời hạn và có thể được hai bên chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

§ 2 Ban điều hành

2.1 Tổng biên tập chịu trách nhiệm chung và có quyền đưa ra những quyết định cao nhất về mọi vấn đề liên quan đến Thepach.com

2.2 Ban Biên Tập chịu trách nhiệm quản trị hàng ngày và nếu cần thiết, biên tập các bài viết, bài dịch của các tác giả, cộng tác viên và các ý kiến của thành viên.

2.3 Ban Thông tin có nhiệm vụ thu thập và chọn lọc những bài viết, bài dịch của các tác giả, dịch giả, cộng tác viên, thành viên.

2.4. Ban kỹ thuật có nhiệm vụ đảm bảo sự vận hành và an toàn kĩ thuật của Thepach.com

§ 3 Sử dụng dịch vụ

3.1 Việc sử dụng dịch vụ bắt đầu khi người tham gia đăng ký với thông tin cá nhân, cung cấp địa chỉ email thông qua đăng nhập lần đầu, mật khẩu được gửi kèm trong thư. Đăng nhập là miễn phí, không ràng buộc và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào bởi cả hai phía. Người tham gia có thể kết thúc sử dụng dịch vụ thông qua chức năng Đăng xuất.

3.2 Các nội dung sau đây thuộc phạm vị bị loại bỏ:

– Căn cứ Luật pháp nước Đức hoặc châu Âu, các nội dung bất hợp pháp (ví dụ Warez, Filesharing, nhục mạ, tấn công, thảo luận về hành vi tấn công, vv ..)

– Nội dung khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, cực đoan hay bạo lực

– Nội dung không rõ nguồn gốc hoặc mang tính tuyên truyền.

– Nội dung sai sự thật hiển nhiên, vu cáo hoặc đặt điều vô căn cứ.

– Nội dung Tiếng Việt viết không có dấu sẽ không được chấp nhận.

§ 4 Hành vi sử dụng dịch vụ

4.1 Người tham gia đồng ý tuân thủ các điều khoản và quy định pháp lý đã ban hành, cũng như các Điều khoản và Điều kiện chung này. Người tham gia tự chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân.

4.2 Người tham gia đồng ý xóa bỏ các bài viết có nội dung hay hành vi phát tán thư rác, vi phạm luật pháp hiện hành hoặc điểm 3.2.

4.3 Người tham gia đồng ý không sử dụng, truyền bá các bài viết hay các dữ liệu vi phạm pháp luật, đạo đức, quyền của bên thứ ba hoặc các quyền cá nhân (ví dụ: tự ý cung cấp những thông tin đời tư của thành viên khác), hoặc có nội dung khiêu dâm, nội dung thiếu kiểm chứng, không rõ nguồn gốc (ví dụ: sao chép từ nơi khác về mà không ghi rõ xuất xứ hoặc sai tên tác giả). Cũng không lưu thông các liên kết đến các tài liệu bất hợp pháp (ví dụ phần mềm hoặc âm nhạc).

4.4 Người tham gia đồng ý miễn trách nhiệm chủ sở hữu của trang web này trước trách nhiệm pháp lý, tổn thất tài chính, thiệt hại hoặc chi phí gây ra bởi một bên thứ ba do sử dụng dịch vụ không phù hợp. Điều này bao gồm lỗi hệ thống và mất dữ liệu, hoặc mất quyền kiểm soát.

4.5 Người tham gia đồng ý cung cấp và lưu trữ thông tin cá nhân, tuy nhiên không sử dụng cho các mục đích quảng cáo của bên thứ ba. Nhà quản lý có trách nhiệm công bố các dữ liệu của người tham gia theo yêu cầu nghĩa vụ pháp lý tại Đức.

4.6 Người tham gia có nghĩa vụ cập nhật thông tin cá nhân (ví dụ địa chỉ email), điều này là có thể thực hiện tại www.thepach.com/login. Người tham gia phải luôn bảo vệ mật khẩu trước sự truy cập của bên thứ ba.

4.7 Các vấn đề, lỗi và các lỗi cơ sở dữ liệu được gây ra bởi một sự cố của một người tham gia  có thể bị truy tố theo luật pháp Đức. Một bài viết hoặc ý kiến bị xóa sẽ không được phục hồi.

4.8 Người tham gia miễn nhiệm nhà điều hành trước các khiếu nại và chi phí do bên thứ ba gây ra từ sự vi phạm các nghĩa vụ đã nêu ở trên.

4.9 Người tham gia không được phép phổ biến các pop-up, pop-under, hoặc nhúng các nội dung vào trang web.

4.10 Người tham gia đăng kí dưới nhiều tên đăng nhập khác nhau hoặc giả danh người khác để sẽ không được chấp nhận.

§ 5 Phạm vi quản lý

5.1 Ban điều hành có quyền loại bỏ thông tin khỏi hệ thống, vô hiệu hóa tài khoản người sử dụng, đặc biệt là khi xảy ra những hành vi vi phạm các quy tắc nêu trên hoặc những hành vi gây tổn hại cho hệ thống. Nhà điều hành có thể mở rộng hoặc thay đổi dịch vụ bất cứ lúc nào.

5.2 Trường hợp vi phạm luật pháp ban hành ở Đức, Ban điều hành có quyền cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ có liên quan.

5.3 Người tham gia đồng ý để Thepach.com đưa nội dung quảng cáo trong các bài viết hoặc thông tin của người tham gia.

5.4 Thepach.com có quyền sử dụng quảng cáo dịch vụ.

5.5 Người tham gia có thể bị xóa mà không cần thông báo sau 90 ngày không hoạt động.

5.6 Nhà điều hành có thể sử dụng các định dạng điện tử của người tham gia cho các mục đích quảng cáo hay tiếp thị. Người tham gia cũng đồng ý cho Thepach sử dụng dữ liệu được lưu trữ, ví dụ địa chỉ email cho các phân tích riêng, cho việc phát triển hệ thống hoặc cung cấp tin tức và cập nhật bản tin.

5.7 Ban điều hành có thể can thiệp, xóa hoặc khóa nội dung, bài viết, các ý kiến vi phạm điều khoản và điều kiện chung.

5.8. Bài viết, bài dịch được đăng phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, dịch giả và không nhất thiết trùng với quan điểm của Thepach.com.

§ 6 Trách nhiệm / Trách nhiệm pháp lý

6.1 Thepach.com chỉ chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế trong trang web, bao gồm tên miền www.thepach.com và www.thepacificchronicle.com. Thepach.com từ chối trách nhiệm về nội dung do bên thứ ba thiết lập hoặc của các trang web Internet bên ngoài. Tương tự, Thepach không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác có thể được truy cập thông qua liên kết, không chịu trách nhiệm về các nội dung được người tham gia đưa vào trong trang web hoặc được gửi đến qua đường thư điện tử, không chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản, bài viết, bài dịch tham khảo với các văn bản, bài viết, bài dịch tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Việt đính kèm được các tác giả gửi đến Thepach.com thông qua đường bưu điện hoặc thư điện tử. Việc phổ biến thư rác là không được phép và có thể bị truy tố.

6.2 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra chỉ trong trường hợp cố ý hay do cẩu thả. Thepach.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả hoặc thiệt hại không bình thường. Điều này bao gồm việc bồi thường mất lợi nhuận, mất cơ hội hoặc các giá trị vô hình.

6.3 Thepach.com nỗ lực cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn. Không tồn tại quyền sử dụng thường trực. Thepach.com không chịu trách nhiệm pháp lý về việc mất dữ liệu, hoặc khiếu nại bồi thường thiệt hại.

6.4 Thepach.com chỉ đơn giản cung cấp nền tảng kỹ thuật để vận hành kênh thông tin. Tất cả nội dung của kênh thông tin do những người tham gia chịu trách nhiệm. Chúng tôi xác quyết rằng mọi vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung của kênh thông tin cần được làm rõ với những người tham gia có liên quan.

6.5 Thepach.com sao lưu thường xuyên, nhưng không đảm bảo cho việc có thể xảy ra mất mát dữ liệu.

§ 7 Bản Quyền

7.1 Thepach.com tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả, dịch giả. Cần ghi rõ nguồn, tên tác giả hoặc dịch giả đối với mọi bài viết, bài dịch được gửi trực tiếp đến Thepach.com hoặc được đăng lại trên Thepach.com từ nguồn khác. Ban biên tập Thepach.com sẽ gỡ bỏ những bài viết, bài dịch không rõ nguồn gốc hoặc thiếu chính xác về tên tác giả, dịch giả.

7.2 Thepach.com áp dụng các nguyên tắc và điều kiện của Creative Commons Lisence theo ba nguyên tắc chính như sau đối với các bài viết được gửi đăng trực tiếp cho Thepach.com:

– Người tham gia có toàn quyền đăng tải lại một phần hoặc toàn bộ bài viết, bài dịch gửi trực tiếp cho Thepach.com, với điều kiện ghi rõ nguồn tới www.thepach.com
– Người tham gia không được phép đăng lại vì mục tiêu lợi nhuận.
– Người tham gia không được phép thay đổi hay bổ sung nội dung của bài viết hoặc bài dịch gốc.

7.3 Người tham gia có thể thay đổi những điều khoản trên đây nếu nhận được sự đồng ý của tác giả hoặc dịch giả.

§ 8 Tuyên bố cuối

8.1 Những quy đinh bảo vệ thông tin có thể xem trong mục Tòa soạn.

8.2 Thepach.com bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng. Những người tham gia sẽ được thông báo về sự thay đổi và có thể phản đối trong vòng một tuần bằng cách từ bỏ tư cách thành viên tại Thepach.com.

8.3 Thepach.com bảo lưu quyền tùy ý thay đổi, hạn chế hoặc mở rộng dịch vụ, hoặc chấm dứt sau khi thông báo phù hợp.

8.4 Thepach.com và nhà điều hành không chịu trách nhiệm cho việc đưa nội dung hoặc tài liệu tham khảo (được gọi là liên kết) đến các trang web Internet khác trên trang nhà, chỉ những người tham gia chịu trách nhiệm nội dung, người tham gia không chịu trách nhiệm cho các liên kết đến các trang web khác.

8.5 Trường hợp một hoặc nhiều điều kiện trên đây không hợp lệ hoặc không khả thi sẽ được thay thế bằng một điều khoản hiệu quả và khả thi, thích hợp nhất với mục đích đã xác định ban đầu. Các điều kiện khác vẫn có hiệu lực.

8.6 Các điều khoản và điều kiện nêu trên, cũng như các mối quan hệ giữa Thepach.com những người tham gia tuân thủ theo luật pháp Đức và có hiệu lực kể từ ngày đăng ký cho đến khi kết thúc thành viên bởi cả hai phía bất cứ lúc nào. Thẩm quyền thuộc thành phố Berlin.

8.7 Các Điều khoản và Điều kiện này thuộc quyền Thepach.com, việc phổ biến những chỉ dẫn này có thể gây ra yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền lên đến 50.000 EUR.

8.8 Người tham gia không chịu trách nhiệm pháp lý cho các liên kết bên ngoài trong diễn đàn này.

 

Điều khoản và điều kiện chung: 12 Tháng 12 năm 2012, The Pacific Chronicle

Bài viết này cũng có sẵn: English, German