Loading...
You are here:  Home  >  Ủng hộ

Ủng hộ

 

Ủng hộ:

 

Chuyển khoản:

CHLB Đức

Người nhận:

Hoa Nguyen Ngoc

Số tài khoản:

280 46 89 789

Tên ngân hàng:

Landesbank Berlin AG

Mục đích sử dụng:

The Pacific Chronicle

Mã ngân hàng (BLZ):

100 500 00

&

Chuyển khoản:

Quốc tế

Người nhận:

Hoa Nguyen Ngoc

Số tài khoản theo mã quốc tế (IBAN):

DE53 1005 0000 2804 6897 89

Tên ngân hàng:

Landesbank Berlin AG

Chi nhánh:

Berlin

Địa chỉ:

10178 Berlin, Germany

Mục đích sử dụng:

The Pacific Chronicle

Số ngân hàng theo mã quốc tế:

BIC, SWIFT-Code: BELADEBE

 
 

Bài viết này cũng có sẵn: English, German